welzijn en advies

Advies en hulp is er ook voor u

Er zijn, ook voor Nessers, veel mogelijkheden voor informatie, advies of een steuntje in de rug. Zijn deze niet voor u van toepassing, misschien wel voor een buur of bekende. Vertel deze mensen dan daarvan !

Welzijn: dagbesteding, dagopvang
Welbevinden: rouw, eenzaamheid, geheugenproblematiek
Wonen: aanpassingen in uw huidige woning, vragen over wonen in verzorgingshuis
Zorg: huishoudelijke hulp, hulp bij persoonlijke verzorging
Voorzieningen: maaltijden aan huis, telefooncirkel, Amstelveenpas

Ook is er een boodschappenbusje waarmee u naar een winkelcentrum wordt gebracht (van deur tot deur!); kortom, er zijn veel mogelijkheden waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen.

Bel voor nadere informatie: 020 - 5 430 430 (Participe), kijk op www.participe-amstelland.nu of mail naar info.amstelland@participe.nu.

De wijkcoach voor Nes heet Brenda van Oeveren, bereikbaar op 06 134 76 165 en b.van.oeveren@participe.nu. Zij houdt spreekuur in Wijkcentrum de Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen.
Maatschappelijk werker is Adriënne Bosch, bereikbaar onder 06 2305 3825 of mail naar a.bosch@participe.nuOok de website van Amstelring geeft veel informatie: klik hiervoor op http://amstelringwijkzorg.nl/verpleging-thuis-verzorging-hulp-bij-huishouden/
Nes hoort bij het wijkteam Nes Nieuw Westwijk, Bouwerij 92, 1185 XX Amstelveen, 
telefoon 020-42450665, bereikbaar van 07.00-23.00 uur.Voor de wat "lichtere" taken, zoals boodschappen doen, samen wandelen of schoonmaken is er ook "De Thuiszorg Student".

De Thuiszorg Student koppelt hulpbehoevende ouderen aan betrouwbare zorgstudenten. Hierbij wordt het werk van de mantelzorger verlicht en kunnen ouderen langer in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Ook proberen zij hiermee in te springen op de groeiende vraag naar zorg en strijden ze tegen eenzaamheid onder ouderen.

Kijk desgewenst voor meer info op www.thuiszorgstudent.nl/thuiszorg-amstelveen/