jaarverslagen / AVG-verklaring

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel is eigenaar van het Dorpshuis De Nesse. Elk jaar wordt een officieel jaarverslag opgesteld van het voorafgaande jaar. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dat verslag. Het meest recente, complete jaarverslag kunt u hier links downloaden..


Activiteiten in 2021

De van regeringswege opgelegde coronamaatregelen hadden ook dit jaar grote gevolgen voor alle activiteiten. Het sociale leven in Nes aan de Amstel en directe omgeving kwam daardoor op korte periodes na tot stilstand.

De horecasluitingen leidde tot verbod van de “nazit aan de bar” na sporten in de grote zaal en van bridgen en biljarten in de barzaal. Ook de maandelijkse dorpsmaaltijd “Soep & Sandwich & Zo” en de bijeenkomsten van de Nesser Damesvereniging konden niet meer plaatsvinden. Verhuur van het dorpshuis voor feesten en partijen was niet meer mogelijk. Condoleances konden beperkt plaatsvinden, vanwege de strikte landelijk opgelegde regels. Ook dit jaar konden de Koningsdagborrel op 27 april en het Nesser Dorpsfeest geendoorgang vinden. Ook de uitgestelde viering van het 50-jarig bestaan in 2020 van het dorpshuis kon niet plaatsvinden en werd daarom zelfs volledig afgesteld tot aan het 55-jarig bestaan.

De maandelijkse Dorpsraadvergaderingen werden verplaatst van de te kleine vergaderzaal naar de grote zaal om op en verantwoorde wijze toehoorders toe te kunnen laten. De Dorpsraad heeft daar slechts enkele malengebruik van kunnen maken tijdens periodes van volledige sluiting van het dorpshuis.

Zoals bekend vormt dorpshuis De Nesse (onder normale omstandigheden) zonder meer de spil van de sociale activiteiten in Nes aan de Amstel en directe omgeving. Vrijwel alle lokale verenigingen maken zeer regelmatig gebruik van het dorpshuis voor hun activiteiten en vergaderingen (zie Tabel 1 voor een overzicht). Het gaat daarbij niet alleen om het spel, maar zeker ook om het sociale contact na afloop onder het genot van thee, koffie of een drankje aan de bar. Deze activiteiten worden door het bestuur ondersteund door het bieden van een lagere, zogenaamde sociale, huur, mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van de gemeente Amstelveen (zie Tabel 2).

Het dorpshuis is onder normale omstandigheden ook de plaats waar jubilea van dorpsbewoners wordengevierd en waar condoleancebijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast is het voor Basisschool De Zwaluw een onmisbare locatie. Op enkele dagdelen van de week is de school vaste gast voor gymnastieklessen. Maar ook wordt door de school graag gebruik gemaakt van de grote zaal voor voorlichtingsbijeenkom- sten voor de ouders en voor de toneelvoorstellingen van de kinderen. Voor de hiervoor genoemde activiteiten wordt een kostendekkende huur in rekening gebracht.

De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel heeft onvoldoende middelen om een vaste beheerder aan te kunnen stellen. Echter, een kleine groep enthousiaste vrijwilligers neemt al jaren de volle verantwoordelijkheid op zich voor de gang van zaken tijdens feesten en condoleancebijeenkomsten en voor het kleine onderhoud en de schoonmaak van het gebouw. Daarnaast is de organisatie van de activiteiten van de clubs en verenigingen in handen van hun eigen vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zo velen op vrijwillige basis deze werkzaamheden uitvoeren.