Op initiatief van de wijkcoach, Brenda van Oeveren, kwamen diverse mensen van Participe naar Nes met "soep-op-de-stoep". Tijdens deze informele bijeenkomst konden buurtbewoners vrijblijvend kennismaken met de wijkcoach, met een ouderenadviseur, met een maatschappelijk werkster en met iemand van Automaatje. Ook waren er 2 wijkagenten aanwezig.

Een leuk, ongedwongen samenzijn, waarop  info kon worden ingewonnen of afspraken gemaakt voor een vervolggesprek.