contact

Het bestuur van het dorpshuis is als volgt samengesteld:

Andrea Naeff, voorzitter, webmaster
Jim van Dijk, secretaris, E-mail: denesse3@ziggo.nl  T 06-18667045
Agnes Blokker, penningmeester, webmaster
Wil Nieuwendijk, lid
Ada Olsthoorn, lid

Huurmogelijkheden:
Meer info over huurmogelijkheden voor feesten, condoleances, vergaderingen, etc. kunt u verkrijgen bij Andrea Naeff of bij Agnes Blokker.
Agnes: E-mail: agnes@nessersluis.net / T: 0297-582482
Andrea: E-mail: andreanaeff@gmail.com / T: 0297-582298

Bezoekadres dorpshuis De Nesse:
Pastoor van Zantenlaan 33, 1189 WD Nes aan de Amstel, T 0297-582438

links